Grad Opatija
Službene stranice

Odluke i akti gradonačelnika

2021. godina

Odluka o opozivu člana nadzornog odbora i prijedlog člana nadzornog odbora društva Komunalac d.o.o.

Izmjena Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Opatije

Rješenje o razrješenju i imenovanju načelnika Stožera civilne zaštite Grada Opatije

Produženje privremene mjere - javne površine - ugostiteljske terase

I Izmjene Plana prijema u službu za 2021. godinu

Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija

Odluka o organizaciji rada gradske uprave Grada Opatija za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Program stručnog usavršavanja službenika u 2021. godini

Plan prijma u službu za 2021. godinu

Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Odluka o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2021. godini - pročišćeni tekst

Odluka o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2021. godini


2020. godina

Rješenje o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Opatije

Odluka o određivanju zamjenika

Odluka o određivanju zamjenika u vrijeme odsutnosti gradonačelnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravnilnika o unutarnjem redu gradske uprave  - Sistematizacija

Odluka o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020. godini

Pročišćeni tekst Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020. godini 

Odluka o omenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a

Odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu financijsku imovinu ili sitni inventar

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika koji se financira iz Proračuna Grada Opatije

Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatija

Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatija

Odluka o rasporedu radnog vremena i termin rada sa strankama

Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Kolektivni ugovor za zaposlene u dječjem vrtiću Opatija

Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija

Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija

Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

Izmjene Plana prijama u službu za 2020. godinu

Kolektivni ugovor za zaposlene u Festivalu Opatija

Kolektivni ugovor za zaposlenike u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija

Odluka o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS.CoV.2

Odluka o oslobađanju plaćanja poreza za korištenje javnih površina

Odluka potpore mladima 2020.

Odluka o odabiru korisnika stipendije "Dr. sc. Jadranko Crnić"

Odluka o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020. g. (pročišćeni tekst)

Odluka o izmjeni odluke o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020.

Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020.godini

Plan prijma u službi za 2020. godinu


2019. godina

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe    - Obrazac

Plan savjetovanja za 2020.

Aneks broj VI Kolektivnom utovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

Odluka o dodjeli stipendija

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnih tijelima Grada Opatije

Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Opatija

Procedura o blagajničkom poslovanju

Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

Plan osposobljavanja za 2019. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave  - Sistematizacija

Plan prijama u službu za 2019. godinu

Plan prijama u službu za 2019. godinu

Odluka o stipendiranju učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2019./2020.


Odluka o raspisivanju izbora za XII. saziv Dječjeg Gradskog vijeća Grada Opatije

Odluka

_______________________________________________________________________________________________________

Odluka o dopuni Odluke o davanju stanova u najam

_______________________________________________________________________________________________________

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠČU 2019.

Plan

_____________________________________________________________________________________

Aneks broj II Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija

Anex


Odluka o odabiru korisnika potpore mladima nezaposlenima

Odluka

___________________________________________________________________________________

ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI

Odluka

__________________________________________________________________

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2019. GODINU

Odluka

___________________________________________________________________

2018. godina

Anex broj IV Kolektivnom Ugovoru za zaposlenike u Festivalu Opatija

Anex


Aneks broj V Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatija

Anex


Odluka o razređenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Odluka


Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik


Pravilnik o prikupljanju obradi, korištenju i zaštiti i osobnih podataka

Pravilnik


Odluka o imenovanju pregovaračkog odbora i davanju punomoći

Odluka


Izmjene i dopune plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

dokument


Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatija

Odluka


Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošaća javnih usluga Grada Opatija

Odluka


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim JLS za pedagošku godinu 2018./2019.

odluka


Rješenje o imenovanju članova Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva

Rješenje


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo

Rješenje


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za koordinaciju politike za mlade

Rješenje


2017. godina

Aneks IV. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Aneks III. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija

dokument


Aneks I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici V. C. Emin

dokument


Odluka o dodjeli stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij

odluka


Rješenje o imenovanju Savjeta za sport i koordinaciju aktivnosti Udruga proizašlih iz rata

rješenje


Odluka o osnivanju savjetodavnih tjela gradonačelnika

odluka


Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za dodjelu stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij

odluka


Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave 

Pravilnik


Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Festivala Opatija

odluka


Plan prijma u službu za 2017. godinu

dokument


Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Grada Opatije

dokument


Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

dokument


Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Komunalac d.o.o. i prijedlog člana Nadzornog odbora Komunalac d.o.o. Opatija

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora i prijedlogu člana Nadzornog odbora Liburnijske vode d.o.o.

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Parkovi d.o.o.

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Opatija 21, d.o.o.

dokument


Upute o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

dokument


Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin"

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinancianje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2017/2018.

dokument


Pravilnik o dopuni pravilnika o radu

dokument


Odluka o razrješenju i imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Odluka o imenovanju članova školskog odbora O.Š. "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

dokument


Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija

dokument


Aneks broj II Koloektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Odluka o odabiru korisnika potpore mladima nezaposlenima za 2017. godinu

dokument


Aneks broj III Kolektivnom ugovoru za službenike i nemještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u Festivalu Opatija

dokument


Program stručnog usavršavanja službenika u 2017. godini

dokument


2016. godina

Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija

dokument


Aneks broj I Kolektivnom Ugovoru za zaposlene u dječjem vrtiću Opatija

dokument


Anex broj II Kolektivnom Ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Kolektivni ugovor za radnike u javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Kolektivni ugovor za zaposlene u Festivalu Opatija

dokument


Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija

dokument


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za predškolsku godininu 2016/2017.

dokument


Očitovanje vezano za završetak zimskog školskog odmora učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2016/2017.

dokument


Zaključak o fiskalnoj odgovornosti namjenskog trošenja proračunskih sredstava

dokument


Program stručnog usavršavanja službenika u 2016.g.

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika

dokument


Odluka o odabiru korisnika potpore mladima nezaposlenima za 2016.godinu

dokument


Plan osposobljavanja za 2016. godinu

dokument


Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija

dokument


Aneks broj IV kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Zaključak o prijedlogu Programa poticaja zapošljavanja

zaključak


Odluka o dodjeli stipendija

dokument


Zaključak o dodjeli stipendija

zaključak


Odluka o izmjenama općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

dokument


Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva

zaključak


Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2016. godini

dokument      zaključak


Aneks 1 Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Opatije

dokument Vrtić  ​  dokument Festival


Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba

dokument


2015. godina


Odluka o dodjeli stipendija

dokument


2. izmjena i dopuna Plana prijma 2015.

dokument


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjme redu

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

dokument


Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Sporazum o osnovici za obračun plaće u Gradu Opatiji

dokument


Odluka o izmjeni i dopunu Odluke o davanju stanova u najam

dokument


Odluka o izmjenama općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

dokument


I. Izmjena Programa stručnog usavršavanja službenika u 2015.g.

dokument


Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Opatije

dokument


III. Dopuna plana osposobljavanja za 2015.godinu

dokument


II. Dopuna plana osposobljavanja za 2015.godinu

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

dokument

ispravak


Izmjena i dopuna plana prijma 2015

dokument


Odluka o dozvoli radova nedjeljom i noću Bevanda Zert

dokument


Plan normativne aktivnosti za 2015. godinu

dokument


Odluka o utvrđivanju konačne Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

dokument

Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam 


Izmjene i dopune Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika

dokument


Program usavršavanja službenika u 2015. godini

dokument


Plan prijma u službu za 2015. godinu

dokument


Dopuna Plana osposobljavanja za 2015. godinu

dokument


Rješenje o imenovanju osobe zadužene za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

dokument


Odluka o respodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje programa rada vijeća nacionalne manjinje i predstavnika nacionalnih manjina u 2015.g.

dokument


Plan osposobljavanja za 2015. godinu

dokument


2014. godina

Aneks br. III. Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Opatija

dokument


Kolektivni ugovor za službenike i nam ještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Odluka o davanju stanova u najam

dokument


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2014./2015.

dokument


Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika JVP Opatija

dokument


Aneks br. II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Aneks br. I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Temeljni kolektivnu ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatije

dokument


Aneks broj III kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Aneks broj II kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu

dokument


Dopuna pravilnika o radu

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

dokument         dodatno ispravak dokument


Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu

dokument


Izmjene i dopune pravilnika o dodatku za uspješnost na radu

dokument


Odluka o terminu rada sa strankama u Odjeljku pisarnice

dokument


Program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

dokument


Plan osposobljavanja za 2014. godinu

dokument


Odluka oizboru upravnog vijeća Ustanove za organizaciju promidžbe i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija

dokument


Odluka o izboru Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Odluka o izboru Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Parkovi d.o.o.

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


2013. godina

Plan prijama 2014.